Officiële contactgegevens LAFE:
Commissione di sorveglianza per l'applicazione della LAFE del Cantone Ticino
c/o Ufficio dei Registri di Lugano
Via Bossi 2A
CH-6901 Lugano
telefoon: 091 815 54 10

 

Typen Verblijfsvergunningen:

Opmerking: aanvragen voor verblijfsvergunningen moeten zowel door de Federale als de Kantonale overheid worden goedgekeurd. Uitgaande van dat aan alle belangrijke randvoorwaarden wordt voldaan, zal verwerking ongeveer 3 maanden in beslag nemen.

 

 

 

 

 

 

 

Stap 2 - De "LAFE" Vergunning - Wie komt voor welk soort woning in aanmerking in Zwitserland?

Voor niet-ingezetenen regelt de federale "Lex Koller" wet (voorheen "Lex Friedrich" genoemd) de aanschaf van Zwitsers onroerend goed. Het is sterk aanbevolen om direct vanaf het begin uit te vinden of u in aanmerking komt voor het kopen van onroerend goed.

Naast de federale is er ook een kantonale wetgeving, aangeduid als de "LAFE (Commissione sulla Legge federale sull’acquisto di fondi da parte di persone all’estero)", die de toestemming aan personen uit het buitenland beperken om eigenaar te worden van panden in Zwitserland. Zorg er daarom altijd voor dat een eventuele aankoop van een woning onder voorbehoud van een LAFE "goedkeuring" is. De procedure is ingewikkeld en het is aan te raden om een lokale advocaat in de arm te nemen om een en ander te laten afhandelen. Over het algemeen zal de LAFE procedure meerdere maanden in beslag nemen. Alleen de volgende personen hebben "LAFE" ontheffing:

Een vergunning voor de aankoop van een vakantiewoning die is gelegen in een toeristisch gebied, zoals gedefinieerd door het kanton, met een oppervlakte van niet meer dan 200 m2 (inclusief keuken, entree, badkamer(s), een eventueel binnen-zwembad, sauna, maar met uitzondering van de kelder, alle balkons en de trap) en een totale perceelsoppervlakte van niet meer dan 1.000 m2, wordt doorgaans verleend.

Bovendien mag slechts een maximum van 1/3 van hat aantal bruto vierkante meters in elk condominium worden verkocht aan buitenlanders en de kadastrale waarde van het verworvene moet ten minste CHF 300.000,- bedragen. Dit komt overeen met meestal een verkoopprijs van CHF 700.000,-.

Onroerend goed (zoals vrijstaande woningen, particuliere huizen, stadsappartementen, enz.) in "niet toeristische" locaties zijn onderworpen aan een zeer strenge goedkeuringsprocedure, en in de praktijk wordt deze vergunning zelden verleend aan niet-ingezetenen.

Verder moet u zich ervan bewust zijn dat een quotum systeem wordt toegepast op het aantal vakantiewoningen dat per jaar aan buitenlanders mag worden verkocht. Indien het quotum reeds is overschreden betekent dit dus dat u pas volgende jaar een vergunning kunt krijgen.

Als onderdeel van het LAFE proces, moet een buitenlandse niet-ingezetene ook benadrukken "uitzonderlijk nauwe banden" te hebben met de locatie waar u van plan bent om een woning aan te schaffen. Bijvoorbeeld, het feit dat u uw zomervakanties regelmatig hebt doorgebracht op de gekozen locatie sinds uw kindertijd, is erkend door het kanton als een geldige reden voor het verlenen van een vergunning. Zodra het kanton goedkeuring heeft verleend, is de federale goedkeuring doorgaans een formaliteit.

Neem het LAFE-proces zeer serieus. Details (in het Italiaans) zijn te vinden in de volgende publicatie uitgegeven door het Zwitserse Ministerie van Justitie: "Acquisition of real estate by persons abroad"

Tot slot, het bezitten van onroerend goed in Zwitserland, betekent niet automatisch dat u zich daar als permanente bewoner kunt vestigen.

Laatste nieuws (13 November 2013): "De Handhaving van de Lex Koller" door de Federale Overheid in Zwitserland (Ministerie van Justitie en Politie):

De Federale Overheid heeft alle procedures gestaakt die tot doel hadden het afschaffen van de Lex Koller wetgeving. Het wordt nu gezien als het enige instrument dat in staat is om de vraag naar Zwitsers onroerend goed te temperen.

In 2007 had de Federale Overheid gekozen voor een afschaffing van de Lex Koller, omdat men dacht dat het de economie positief zou gaan beïnvloeden. Tegelijkertijd werd gewerkt aan het herzien van de wet Ruimtelijke Ordening "om een einde te maken aan de grenzeloze bouw van tweede woningen" (die veelal leeg staan). In 2008 verwierp het Parlement het voorstel van afschaffing met het verzoek aan de Federale Overheid om het te herzien.

Sindsdien is de situatie aanzienlijk veranderd. De focus ligt nu niet alleen op het probleem van het buitensporige aantal vakantiewoningen. De belangstelling voor het investeren in Zwitsers onroerend goed is als gevolg van de financiële crisis van 2008 sterk gestegen. De Federale Overheid is nu bang dat de afschaffing van de Lex Koller, zou leiden tot een buitensporige stroom van buitenlands kapitaal naar de Zwitserse onroerend goed markt. Daarnaast is er al sprake van een sterke toename in de vraag als gevolg van de groei van immigratie van buitenlanders naar Zwitserland in de afgelopen jaren.

De Federale Overheid deelt de mening van het Parlement, dat de Lex Koller de vraag naar Zwitsers onroerend goed tempert en dat het negatieve economische gevolgen voorkomt. De Federale Overheid zal politieke en economische onwikkelingen nauw blijven volgens en indien noodzakelijk wijzigingen aanbrengen in de Lex Koller.

Uitzicht vanaf een pand aan de Gambarogno Riviera op de linker oever van het Lago Maggiore. Het gebied begint aan de voet van de Monte Ceneri. Ook de Brissago eilanden, bekend als de botanische tuin van het kanton Ticino, kunnen worden gezien vanaf dit punt.